Staatsbosbeheer

Case

Achtergrond Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer beheert ca. 250.000 ha natuur in Nederland en waarborgt de kwaliteit van een groene leefomgeving voor mens, plant en dier.

Vraagstelling
Bij Staatsbosbeheer staan relaties in diverse systemen geregistreerd, waardoor er op relatieniveau geen overzicht was wie nu welk product of dienst afnam. De wens van Staatsbosbeheer was om op relatieniveau beter en gerichter te kunnen communiceren over hun producten en diensten en up-& cross selling te realiseren.

Contact

+31 (0)20 547 35 10

of ga naar het

contactformulier

Oplossing Leads to Loyals
Alle databronnen uit de verschillende (interne en externe) systemen van Staatsbosbeheer zijn door Leads to Loyals gekoppeld aan één centrale marketingdatabase waarin de klantgegevens en de contacthistorie worden vastgelegd. Tevens is een rapportagetool ingericht, waarmee eenvoudig tellingen en (management) rapportages kunnen worden gegenereerd.

Daarnaast zorgt Leads to Loyals voor gedegen advies, het beheer van de abonnementen (inclusief financiële administratie en incasso’s), campagne management en diverse cross selling acties.

Alle gegevens in de centrale marketingdatabase zijn via een beveiligde webbased verbinding door Staatsbosbeheer te benaderen. Hierdoor kunnen relaties samen met hun historie worden bekeken en gemuteerd en nieuwe relaties worden toegevoegd.

Het onderbrengen van alle klantdata in één centrale marketingdatabase heeft geresulteerd in een volledig geautomatiseerd marketingprogramma waaruit, via multichannel campagnes, op een gestructureerde wijze een dialoog wordt gevoerd met de relaties van Staatsbosbeheer.

Voordelen voor Staatsbosbeheer

 Eén centrale marketingdatabase waardoor een one customer view ontstaat
 Iedereen binnen Staatbosbeheer kan blijven werken in zijn eigen vertrouwde omgeving
 Alle contactmomenten en klantprofielen bij elkaar
 Geen hoge investeringskosten
 Geen aanschaf van software en hardware
 Eén aanspreekpunt
 Alle inkomende en uitgaande communicatie gecentraliseerd en direct inzichtelijk
 Volledig geautomatiseerd campagne management
 Volledig project management ge-outsourced

 Producten, Diensten en rol Leads to Loyals

 Inrichting van een centrale marketingdatabase
 Het inrichten en automatiseren van alle communicatieprocessen
 Business Intelligence (management rapportages)
 Overall Project- en Campagnemanagement
 Eén aanspreekpunt voor zowel opdrachtgever als partners
 Databasemanagement
 Verzorging van multichannel communicatie met de verschillende doelgroepen
 Email campaign management
 Retouren- en mutatieverwerking
 Drukwerk, Fulfi llment & Logistiek