Philips Design

Case

In eerste instantie is Leads to Loyals begonnen met het wereldwijd verzenden van Philips Design’s quarterly print magazine naar circa 4.000 designers, journalisten, studenten, relaties op universiteiten, directies van bedrijven, overheidsinstellingen en overige relaties van Philips.

Contact

+31 (0)20 547 35 10

of ga naar het

contactformulier


In 2008 is besloten om te stoppen met de toezending van het 4 jaarlijkse print magazine en deze te vervangen voor een online ‘E-newsletter’ die inmiddels 12 x per jaar wordt verzonden.

Rol Leads to Loyals
Door middel van het zogenaamde ‘taggen’ van artikelen wordt het klikgedrag per ontvanger vastgelegd in de database en aan de hand van analyses kan per ontvanger worden bepaald welke artikelen een hoge attentiewaarde hebben. Deze input wordt weer gebruikt bij het samenstellen van de volgende E-newsletter.

Producten en Processen Leads to Loyals
 Opzet en beheer relationele database
 Database management
 Registreren van interesses en klikgedrag
 Verzending van geïndividualiseerde E-newsletter
 Advies op basis van analyses
 Opstellen van managementrapportages